">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
3207 18/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหสนคร ถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครนายกุมโชค ปาลียะ081 9474861
3206 3/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานครนายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญพรัพย์ 
3205 19/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3204 18/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3203 3/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา เวียง เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3202 17/7/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ6หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0456122779
3201 24/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย2ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ปศุสัตว์อำเภอพิชัย055-421820
3199 25/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมินายวิชัย กองโฮม093-137-5194
3198 4/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รังงาม เนินสง่า ชัยภูมินายวิชัย กองโฮม093-137-5194
3197 3/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี11ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์036-813495
3196 3/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3195 4/7/2561 สนง.ปศจ.ยโสธร4นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3194 4/7/2561 สนง.ปศจ.ยโสธร5บึงแก มหาชนะชัย ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3193 3/7/2561 สนง.ปศจ.ยโสธร6ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3192 19/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์1บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
3191 27/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดพะเยา054431322
3190 25/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3189 18/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ6นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3188 21/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา แม่ใส เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3187 19/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา เชียงแรง ภูซาง พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
12345678910...