">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
3260 25/9/2561 ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์076-412080
3259 28/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3258 27/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3257 25/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3256 24/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3255 21/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3254 20/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3253 13/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3252 12/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา เชียงแรง ภูซาง พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3251 11/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา จุน จุน พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3250 22/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา7ลอ จุน พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3249 21/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา5ลอ จุน พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3248 20/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3247 19/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3246 14/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธรกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045715412ต่อ15
3245 19/9/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ14ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
3244 20/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3243 7/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ8พระเหลา พนา อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3242 6/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ13เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3241 12/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย7นายาง พิชัย อุตรดิตถ์สพ.ญ.นันท์นภัส แสนคำ087-0984446
12345678910...