">

รายการดูประชาสัมพันธ์ / แจ้งข่าว / เตือนภัย

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว
4 โรคที่คุณอาจจะได้รับจากสุนัข
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก
กรมปศุสัตว์นำร่องขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
จับค้าตูบข้ามชาติ ช่วยรอด200ชีวิต
สุนัขจรจัด
แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)
หากหมากัดลูกคุณจะทำอย่างไร...?
การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสุนัข
เครือข่าวพิษสุนัขบ้า
‘เลย’ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
คร.เล็ง2ปีวัดปลอด"สุนัข"
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า
กรมปศุสัตว์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ Thai Rabies Net Ver 2
สาธารณสุข กระทรวงเกษตร และเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า จัดงาน World Rabies Day 2013
รับมือ’สุนัขบ้า’หน้าร้อน
ยึดสุนัขกลางเมือง 58 ตัว
กทม.-ปริมณฑลเสี่ยงภัยพิษสุนัขบ้า
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้
การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทาง Websit Thai Rabies Net
28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ปิดเทอมระวัง’ลูกน้อย’จากพิษสุนัขบ้า
จัดระเบียบหมาแมว
สธ.ตั้งเป้า กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563
สุนัขบ้าถึง 40% เป็นสัตว์มีเจ้าของ