">
สุนัขบ้าถึง 40% เป็นสัตว์มีเจ้าของ
ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558