">
หน้าไหนก็อันตราย ถ้า...ไม่ฉีดวัคซีน
ปลายเดือนมีนาคมจนถึงสงกรานต์ที่ผ่านมา อากาศแปรปรวนมาตลอด บางวันหนาว บางวันร้อน ....