">
ปศุสัตว์ตั้งศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์
ตั้งอยู่ เลขที่ 48/46 แขวงทุ่งสีกัน ดอนแมือง กรุงเทพฯ ให้บริหารแก่เจ้าของ สุนัขและแมว ที่มีรายได้น้อย...