">
สธ.ตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดใน9 ปี
วันนี้(26ม.ค.2554) สธ.ตั้งเป้าภายในปี 2563 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย…