">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 16/7/2561 โค1ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
2 16/7/2561 สุนัข15ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
3 13/7/2561 สุนัข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี ผลบวก
4 12/7/2561 สุนัข5หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ผลบวก
5 12/7/2561 สุนัข9โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผลบวก
6 12/7/2561 สุนัข4หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก
7 12/7/2561 สุนัข พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ผลบวก
8 12/7/2561 สุนัข6ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร ผลบวก
9 10/7/2561 สุนัข4เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ผลบวก
10 10/7/2561 สุนัข16หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>