">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 25/9/2561 สุนัข5สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
2 24/9/2561 โค3หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
3 23/9/2561 สุนัข5นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
4 21/9/2561 โค5โคกสง่า พล ขอนแก่น ผลบวก
5 20/9/2561 โค8ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ผลบวก
6 20/9/2561 สุนัข5ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 20/9/2561 สุนัข13โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา ผลบวก
8 19/9/2561 สุนัข4หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก
9 19/9/2561 สุนัข7บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
10 19/9/2561 สุนัข หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>